Met een flinke klap sloegen Deltacommissaris Peter Glas, Annette van Velde van Waterschap Noorderzijlvest, Johan Koopmans van de Provincie Groningen en vertegenwoordigers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waddenfonds en Friso Bouwgroep in Bierum vandaag de symbolische eerste paal voor de bouw van de getijdenduiker van de Dubbele Dijk. De feestelijke start vond plaats in aanwezigheid van deelnemers aan een excursie naar de Dubbele Dijk, als onderdeel van het Nationaal Deltacongres in Groningen.

Een koker van 92 meter

Sinds augustus is hard gewerkt aan de aanleg van de bouwkuip. Deze waterdichte stalen constructie beschermt het land tegen overstromingen en maakt het mogelijk tijdens het stormseizoen veilig te kunnen bouwen aan de dijkdoorgang. Nu de bouwkuip klaar is, kunnen de heipalen voor de fundering de grond in. De getijdenduiker krijgt een betonnen koker van bijna 92 meter lang, met een doorsnee van 2 meter hoog en 3,5 meter breed. Door deze koker stroomt straks zout water het gebied in en uit. Het werk wordt uitgevoerd door een combinatie van Friso Civiel en Heuvelman Ibis. 

Getijdenduiker

De getijdenduiker is de verbinding tussen de Eems en het gebied achter de zeedijk. In de dijk wordt een koker geplaatst waar twee keer per dag zout water het gebied in- en uitstroomt. Hierdoor komt het gebied tussen de twee dijken onder invloed van de getijden (eb en vloed) te staan. Door de getijdenwerking kan hier slib uit de Eems bezinken en brakwaternatuur ontstaan. Het brakke water maakt ook zilte landbouw en aquacultuur mogelijk. 

Proef Dubbele Dijk 

De Dubbele Dijk bij Bierum is een proefproject van Waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onderzocht wordt of de Dubbele Dijk een alternatief is voor het verhogen en verbreden van dijken. Bijzonder aan deze innovatieve dijk is de combinatie van waterveiligheid, natuur, landbouw en recreatie. De proef maakt ook deel uit van het meerjarige programma Eems-Dollard 2050. 

Meer weten?

Waterschap Noorderzijlvest onderhoudt dijken en kades zodat ze sterk genoeg blijven om water tegen te houden. We zijn verantwoordelijk voor de 70 kilometer lange zeedijk tussen Lauwersoog en Delfzijl. Wil je weten hoe we dat doen? Kijk op de pagina Onderhoud dijken en kades

Meer informatie over de Dubbele Dijk en de getijdenduiker staat ook op de website van de Provincie Groningen.

Eerste paal voor bouw getijdenduiker Dubbele Dijk geslagen