We gebruiken allemaal water. Zo'n 400.000 inwoners en de bedrijven in ons gebied zorgen voor een hoeveelheid water van nog eens 45.000 mensen. Het waterschap maakt dat water weer schoon. Per jaar gaat het om 55 miljoen m3 water. Dat is 55 miljard liter.

Hoe maken wij gebruikt water schoon?

Waterschap Noorderzijlvest heeft dertien zuiveringsinstallaties. We hebben 401 kilometer leidingen en 110 pompen om het water van woningen en bedrijven naar de zuiveringsinstallaties te transporteren. In de zuiveringsinstallaties zuiveren we dat water op een natuurlijke manier. Als het water schoon is, lozen we het weer op oppervlaktewater. Bijvoorbeeld in het Eemskanaal of het van Starkenborghkanaal.

Het zuiveringsproces

Wij transporteren gebruikt water via rioolpersgemalen en transportleidingen naar één van de dertien rioolzuiveringsinstallaties. Meer informatie over de stappen in het zuiveringsproces:

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Huishoudens zonder rioolaansluiting moeten een eigen zuiveringsvoorziening hebben. Voordat ze gebruikt water op het oppervlaktewater mogen lozen, moeten zij dit melden bij het waterschap. Meer informatie en een storing melden:

Wat doen wij met het afval?

Een deel van het afval is zuiveringsslib. In de slibgistingsinstallaties op onze zuiveringen wordt dit slib vergist. Bij de vergisting wordt een deel van het slib biologisch afgebroken en omgezet in biogas. We gebruiken dit biogas om stroom en warmte te produceren. Het slib dat na vergisting nog overblijft, wordt door een nader bedrijf gedroogd. Het gedroogde slib wordt gebruikt als brandstof voor energiecentrales en cementovens.

Tips om het water schoon te houden

Wat kun je zelf doen? 

Heb je gevonden wat je zocht?