We gebruiken allemaal water. Zo'n 400.000 inwoners en de bedrijven in ons gebied zorgen voor een hoeveelheid water van nog eens 45.000 mensen. Het waterschap maakt dat water weer schoon. Per jaar gaat het om 50 miljoen m3 water. Dat is 50 miljard liter.

Hoe maken wij gebruikt water schoon?

Waterschap Noorderzijlvest heeft dertien zuiveringsinstallaties. We hebben 401 kilometer leidingen en 110 pompen om het water van woningen en bedrijven naar de zuiveringsinstallaties te transporteren. In de zuiveringsinstallaties zuiveren we dat water op een natuurlijke manier. Als het water schoon is, lozen we het weer op oppervlaktewater. Bijvoorbeeld in het Eemskanaal of het van Starkenborghkanaal.

Het zuiveringsproces

Wij transporteren gebruikt water via rioolpersgemalen en transportleidingen naar één van de dertien rioolzuiveringsinstallaties. Meer informatie over de stappen in het zuiveringsproces:

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Huishoudens zonder rioolaansluiting moeten een eigen zuiveringsvoorziening hebben. Voordat ze gebruikt water op het oppervlaktewater mogen lozen, moeten zij dit melden bij het waterschap. Meer informatie en een storing melden:

Wat doen wij met het afval?

Een deel van het afval is zuiveringsslib. In de slibgistingsinstallaties op onze zuiveringen wordt dit slib vergist. Bij de vergisting wordt een deel van het slib biologisch afgebroken en omgezet in biogas. We gebruiken dit biogas om stroom en warmte te produceren. Het slib die na vergisting nog overblijft wordt door een nader bedrijf gedroogd. Het gedroogde slib wordt gebruikt als brandstof voor energiecentrales en cementovens.

Wat kun je zelf doen? Tips om het water schoon te houden

Tip 1: Spoel niet alles door het riool

Spoel deze spullen niet door de wc of het afvoerputje.

Grijze container

Gooi deze spullen in de grijze container:

 • Vochtige toiletdoekjes
 • Tampons
 • Maandverband
 • Luiers
 • Pleisters
 • Condooms
 • Kattenbakkorrels
 • Frituurvet verpakt in een melkpak

Gele container

Gooi deze spullen in de gele container:

 • Frituurvet

Groene container

Gooi deze spullen in de groene container:

 • Soep
 • Groenteschillen en fruitschillen
 • Koffieprut
 • Bladeren

Lever deze dingen in bij de gemeente

 • Motorolie
 • Petroleum
 • Terpentine
 • Ammoniak
 • Chloor
 • Lijm
 • Verf
 • Gif
 • Medicijnen
 • De vloeistof waarmee je foto’s ontwikkelt
 • Afval waar zink in zit

Tip 2: Gebruik minder wasmiddel

De wasmiddel die je gebruikt in je wasmachine of vaatwasser zuiveren wij uit het afvalwater. Gebruik je minder wasmiddel? Dan spaar je geld en hebben wij minder werk.

Tip 3: Gebruik natuurlijke zeep

Natuurlijk zeep kunnen wij beter uit water zuiveren dan kunstmatig zeep. Gebruik daarom wasmiddel van natuurlijk zeep. Je kunt dit kopen bij de natuurwinkel. Let op: als je veel kalk in je kraanwater hebt, werkt natuurlijk zeep niet goed. Op de website van Milieu centraal vindt u meer informatie www.milieucentraal.nl

Tip 4: Maak kwasten en rollers niet schoon onder de kraan

Als je kwasten en rollers schoonmaakt onder de kraan spoel je verf en terpentine door het riool. Deze stoffen zijn erg slecht voor de natuur en onze zuiveringsinstallatie. Stop kwasten en rollers in een plastic zak in de vriezer. Ben je klaar met schilderen? Laat ze dan drogen en gooi ze in de grijze container. Op de website van Milieu centraal vindt u meer informatie.www.milieucentraal.nl

Tip 5: Veeg geen bladeren in de goot

Als je bladeren in de goot veegt komen ze terecht in het riool. Veel bladeren kunnen onze zuiveringsinstallaties verstoppen. Veeg de bladeren op een hoop en gooi ze in de groene container.

Heb je gevonden wat je zocht?