Huishoudens zonder rioolaansluiting moeten een eigen zuiveringsvoorziening hebben. Voordat ze hun afvalwater op het oppervlaktewater mogen lozen, moeten zij dit melden bij het waterschap.

Een eigen zuiveringsvoorziening noemen we een IBA, een individuele behandeling afvalwater.

  • De meeste IBA zijn eigendom van de gemeenten.
  • Het waterschap verzorgt het onderhoud.
  • Het meest bekende IBA-systeem is de septictank.

Storing melden

Wil je een storing IBA melden?

Storing IBA individuele behandeling afvalwater

Besluit lozing afvalwater huishoudens

In het besluit lozing afvalwater huishoudens zijn regels gesteld voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater. Denk aan toiletwater en afwaswater. Afhankelijk van de situatie (riolering gepland of niet, nieuwe of bestaande woning) gelden specifieke voorschriften.

Meer informatie

Taakverdeling riool- en afvalwater

Het waterschap bepaalt hoe met huishoudelijk afvalwater moet worden omgegaan. Wij houden toezicht op lozing van water op het oppervlaktewater. De gemeente zorgt voor het aanleggen en het beheren van de riolering. Bewoners (huishoudens) zorgen dat ze op het riool of een septictank zijn aangesloten. Of dat ze een andere voorziening hebben voor individuele behandeling van hun afvalwater.

Heb je gevonden wat je zocht?