Waterschap Noorderzijlvest zet zich in voor een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Zo werken we duurzamer en verminderen we de CO2-uitstoot. Hiermee proberen we klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. 

Grondstoffenakkoord

Een volledig circulaire economie in 2050: dat is de doelstelling van de Rijksoverheid. De waterschappen hebben, net als veel andere organisaties, het Grondstoffenakkoord getekend. 

Duurzame manier van werken

De eerste stappen zijn al gezet. We werken steeds meer toe naar een circulair waterschap. We gebruiken minder grondstoffen en beperken schadelijke gevolgen voor het milieu. In ons werk kijken we naar kosten, prestaties, risico’s en gevolgen voor mens en natuur. We maken zoveel mogelijk duurzame keuzes.

Beter voor het milieu en minder kosten

Zo kiezen we vaker voor renovatie van gemalen, stuwen en waterkeringen. Sloop en nieuwbouw is echt niet altijd nodig. Dit kost minder en is beter voor het milieu. Ook kopen we zo veel mogelijk duurzaam in. Aanbieders die zorgen voor minder uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) hebben een voordeel bij opdrachten en aanbestedingen.

Hergebruik van grondstoffen

We zien grondstoffen niet als afval, maar gebruiken ze graag opnieuw. Zo kan opgegraven bagger als bouwproduct dienen. En ook uit de rioolwaterzuivering kunnen we energie en grondstoffen terugwinnen. 
Een mooi voorbeeld waarbij we, samen met partners, grondstoffen hergebruiken en de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk beperken is de duurzame dijkversterking bij Lauwersmeer.

Home | Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat (noorderzijlvest.nl)

    Routekaart Circulair Noorderzijlvest

    Er gebeurt al veel bij ons waterschap op circulair gebied. Toch is het voor een groot deel ook nog experimenteel en onderzoekend. Met de Routekaart Circulair maakt Waterschap Noorderzijlvest duidelijk hoe we circulair willen werken.

    Meer informatie duurzaam werken

    Ons werk zo duurzaam mogelijk doen: dat is wat we willen en daarin hebben we al veel stappen gezet. We hebben ook onze ambities. Daarom hebben we de eigen stappen naar duurzaam werken op een rij gezet. Water is immers onze meest circulaire grondstof.

    Heb je gevonden wat je zocht?