Vorige week 25 februari overstroomde een buffertank bij FrieslandCampina in Bedum. Het restwater kwam in de naastgelegen sloot terecht. Daarom zijn schotten geplaatst. Het restwater is teruggepompt naar de zuivering van het bedrijf. Vanaf vandaag is begonnen met het doorspoelen van de sloot en het opnieuw inlaten van water. In de loop van deze week is de situatie weer normaal.

Eerdere berichtgeving

25 februari

Bij de zuivering van restwater bij FrieslandCampina in Bedum is vannacht restwater uit een buffertank gelopen. Daardoor is ongeveer 1.000 m3 ongezuiverd restwater in oppervlaktewater terecht gekomen in sloten langs de Lageweg en Wroetende Mol richting Onderdendam. De overloop van restwater ontstond na een computerstoring in de aansturing van het zuiveringsproces. Daarna liep de buffertank over. Inmiddels werkt de zuivering weer naar behoren.

Het weggestroomde restwater is met schotten tussen Lageweg en Wroetende Mol afgedamd. Het naburige gemaal Haandijk is momenteel stilgezet om verspreiding te voorkomen. Nu de sloot is afgedamd verwachten we dat het gemaal in de loop van de dag weer kan draaien. FrieslandCampina pompt het restwater terug naar de eigen zuivering. Dat is inmiddels gaande.

Het waterschap en FrieslandCampina verwachten tot en met maandag 1 maart bezig te zijn met de zuivering van het water in de sloten.

Slootschot plaatsen in sloot bij Bedum om vervuild water tegen te houden