Met trots presenteren we ons publieksjaarverslag 2020: Krachtig samenwerken aan water! Voor het eerst brengt Waterschap Noorderzijlvest een publieksjaarverslag uit voor samenwerkingspartners en inwoners van ons gebied. 

Dát samenwerking op alle werkterreinen loont, zagen we ook in 2020. In het publieksjaarverslag besteden we daar veel aandacht aan. Partners en inwoners komen aan het woord over hun ervaringen met Noorderzijlvest in heel verschillende projecten. 

Koers op ‘groener’ werk aan water én op samenwerking

Ons waterschap zette vorig jaar stevig in op het bepalen van koers en richting van het veranderende werk van het waterschap. In 2020 kreeg de Blauwe Omgevingsvisie vorm. Daarin staat centraal:

  • een ‘groener’ beheer van het hele watersysteem;
  • klaar zíjn en blíjven voor de gevolgen van snellere klimaatveranderingen;
  • steeds nadrukkelijker de samenwerking opzoeken met medeoverheden, partners en inwoners.

Publieksjaarverslag 2020

De publieksversie is een digitaal overzicht waar je doorheen kunt klikken. Je bepaalt zelf welke onderdelen je leest. Veel leesplezier!