Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn in ons werkgebied zogenoemde Nutriënten Verontreinigde gebieden aangewezen. 

Wat betekent dat

Het aanwijzen van Nutriënten Verontreinigde gebieden betekent dat:

  • Agrarische bedrijven binnen een Nutriënten Verontreinigd gebied extra stappen moeten zetten om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • De aanwijzing van NV-gebieden is gedaan op basis van de hoeveelheid stikstof en fosfor in het water. 

Gegevens hoeveelheid stikstof en fosfor in het water

Het ministerie heeft de aanwijzing gebaseerd op een landelijke modelberekening van Piet Groenendijk et.al. uit 2016. Er is geen gebruik gemaakt van de meest recente nutriënten-bronanalyse die de Universiteit van Wageningen in opdracht van Noorderzijlvest heeft uitgevoerd. 

De studie van de Universiteit van Wageningen laat zien dat het landbouwaandeel voor fosfor in de aangewezen gebieden in het zomerhalfjaargemiddelde (dit is bepalend voor de KRW) lager of gelijk is aan de 19% die de minister hanteert. We kunnen niet stellig beweren dat de gebieden dan niet als NV-gebied waren aangewezen, maar voor het proces is het netter om van nieuwe gegevens uit te gaan.

Waterkwaliteit verbeteren in ons werkgebied

Het verbeteren van de waterkwaliteit in ons werkgebied is een belangrijke taak. De waterkwaliteit is namelijk de basis voor een goed werkend ecosysteem. Als wij niet werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit zal de hele maatschappij dit merken.

Wij zien dat er in ons werkgebied agrariërs zijn die veel werk verzetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Wij vinden het jammer dat door het opleggen van een algemene maatregel, er ook agrariërs worden getroffen die al erg hun best doen. 

Besluit Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Het aanwijzen van Nutriënten Verontreinigde gebieden is echter een besluit van het Ministerie van LNV.  Als waterschap hebben wij een kleine invloed kunnen uitoefenen door het aanleveren van de meest recente cijfers. 

Rapport Universiteit van Wageningen in opdracht van Noorderzijlvest 

Het rapport opgesteld door de Universiteit van Wageningen is te vinden via de website van de Wageningen Univeristy & Research (WUR). Bronnenanalyse nutriënten waterlichamen Noorderzijlvest: Analyse voor de oppervlaktewaterlichamen voor het afleiden van haalbare KRW doelen