Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding mag een drietal leveranciers op uitnodiging van Waterschap Noorderzijlvest een aanbieding doen. Deze selectie vindt plaats op basis van een aantal eisen die vooraf worden vastgelegd.

De eerste twee gegadigden die zich melden via inkoop@noorderzijlvest.nl worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Wel moeten ze voldoen aan de gestelde eisen.

Partijen die zich later melden dan de eerste twee gegadigden worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor leveranciers die niet specifiek naar een actuele meervoudig onderhandse aanbesteding verwijzen.

Aanbestedingen

  • Aanbesteding drukwerk

    Drukwerk betekent de inkoop van al het drukwerk dat op papier, karton of ander materiaal gedrukt wordt en specifiek wordt gemaakt voor het waterschap. De looptijd van de Raamovereenkomst is 24 maanden met 2 maal de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar (dus een looptijd van maximaal 4 jaren). Wij willen de overeenkomst in laten gaan op 15 februari 2023.

RSS feed

Heb je gevonden wat je zocht?