Het voorjaarsnummer 2021 van de nieuwsbrief Boerderij en Water is uit. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor agrarische ondernemers in het werkgebied van het waterschap Noorderzijlvest.

Nieuwsbrief Boerderij en Water - voorjaar 2021

Onderwerpen

 • Vernieuwing beheer- en onderhoudsplan
 • Interview regiomakelaar Zoet-Zout, Peter Prins
 • Terugblik jaarlijkse schouw
 • Bodemdalingspeilbesluiten
 • Nieuw programma baggeren
 • Onderzoek gewasbeschermingsmiddelen
 • Aanvragen peilverhoging weidevogels
 • Deltaplan agrarisch waterbeheer
 • Spaarbodem / boeren meten water
 • Veehouders monitoren emissie
 • Alternatieven drukregistratievoorziening
 • Geen glyfosaat in de spuitvrije zone
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers

Boerderij en Water

De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en gaat in papieren of digitale versie naar ongeveer 2600 abonnees.

In het najaar 2021 verschijnt de volgende editie.
Heb je een idee voor een onderwerp? Mail dit naar communicatie@noorderzijlvest.nl

Onze nieuwsbrieven

Altijd op de hoogte zijn van het nieuws van het waterschap? Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven.