Nieuwsbrief RWZI Westerkwartier. Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectteam RWZI Westerkwartier. Binnen dit project wordt in 2024 een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Gaarkeuken in gebruik genomen. Deze nieuwe rwzi gaat de huidige installaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken vervangen. Met deze nieuwe zuivering verbetert de waterkwaliteit in het polder- en boezemwatersysteem van het waterschap.

Project

Het waterschap Noorderzijlvest bereidt de bouw voor van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Gaarkeuken in de gemeente Westerkwartier. Deze komt in de plaats van de huidige zuivering in Gaarkeuken en die in Marum en Zuidhorn. Deze installaties zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. De bouw van de nieuwe zuivering in Gaarkeuken start naar verwachting in 2022.

Onze nieuwsbrieven

Altijd op de hoogte zijn van het nieuws van het waterschap? Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven.