Hoe vertalen we doelen uit het Nationale Klimaatakkoord naar onze regio? Wat willen we? En wat kunnen we? Waar is ruimte voor andere bronnen van energie nadat we afscheid hebben genomen van ons aardgas? Dat schrijft elke regio op in een Regionale Energie Strategie (RES).

Voor zowel Groningen als Drenthe zijn nu voorlopige plannen opgeschreven. Alle regionale overheden en veel betrokken partijen werkten mee aan de eerste versie van de RES. Waterschap Noorderzijlvest doet mee in de RES-regio Groningen en in de RES-regio Drenthe.

Wat staat er in de Regionale Energie Strategie?

In elke regio bekijken overheden en betrokken partijen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Voorlopig gaat dat over wind en zon. Zo beschrijft elke regio hun bijdrage aan het belangrijkste doel uit het Klimaatakkoord. Dat doel is dat we over tien jaar in Nederland 35 terawattuur (TWh) grootschalige zon- en windenergie op land opwekken. 1 terawattuur is 1 miljard kilowattuur. Ook wordt onderzocht welke andere warmtebronnen mogelijk zijn. We willen immers dat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

Wat betekent dit voor jou?

De uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES) krijgt vorm samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De gemeenten betrekken je bij initiatieven. Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol om inwoners en bedrijven mee te laten profiteren van de voordelen van zonne- en windenergie. Het is de bedoeling dat de financiële opbrengsten van de projecten (voor een deel) ten goede komen aan deelnemende inwoners en de omgeving.

Vervolg

Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent alle regionale plannen door. Dat doen ze om zeker te weten dat we samen de gevraagde 35 terawattuur (TWh) met deze plannen kunnen leveren. Vóór 1 juli 2021 maakt iedere regio een RES 1.0. Daarin worden de plannen nog duidelijker. Iedere twee jaar worden de plannen bijgewerkt.

Zorgvuldig proces

In Groningen en Drenthe zijn al plannen voor zonne- en windenergie gerealiseerd. Er zijn ook projecten gepland. Groningen draagt in totaal 5,7 terawattuur (TWh) bij aan de doelen van het Nationaal Klimaatakkoord. Voor Drenthe is dat minimaal 3,45 terawattuur (TWh). Een groot deel van deze bijdrage is dus al gerealiseerd of er is een vergunning voor verleend. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen besluiten uiteindelijk over de bijdragen van de regio's.

Meer weten?

Heb je gevonden wat je zocht?