Op 5 juni 2024 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Dwarsdiep vastgesteld. 

Peilbesluit

Dit peilbesluit is nodig voor de herinrichting van het beekdal volgens het plan voor het Dwarsdiepgebied. Om dit uit te voeren zijn aanpassingen in het watersysteem nodig. Een nieuw peilbesluit voor het Dwarsdiep is daar onderdeel van.

Waarom is er een nieuw peilbesluit nodig?

Dit peilbesluit is nodig voor de herinrichting van het beekdal volgens het plan. Om dit uit te voeren zijn aanpassingen in het watersysteem nodig. Een nieuw peilbesluit voor het Dwarsdiep is daar onderdeel van. In een peilbesluit legt het waterschap vast welke maatgevende waterstanden en kunstwerken (duikers, stuwen, gemalen) nodig zijn.

Meer informatie