Waterschap Noorderzijlvest organiseert samen met de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland twee informatiebijeenkomsten over het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Hierin worden de voorlopige ontwerpen van het nieuwe gemaal nabij de Hunsingosluis en de sluis zelf gepresenteerd. Ook het ontwerp voor de nieuwe fietsbrug over de Reitdiepsluis wordt voorgelegd. Daarnaast wordt men bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de overige plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid, toerisme en recreatie. Suggesties helpen om de voorlopige ontwerpen definitief te maken en vergunningen aan te vragen. De eerste bijeenkomst is digitaal op 30 augustus in de vorm van een webinar. De tweede is een inloopmoment op 2 september in de Nieuwe Kerk in Zoutkamp.

Webinar

Het webinar vindt plaats op maandag 30 augustus 2021 van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens het webinar worden de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Ook is het mogelijk om vragen te stellen. Voor deelname aan dit webinar kan men zich aanmelden via gemalen@noorderzijlvest.nl.
 

Inloop

Op donderdag 2 september 2021 is er tussen 16.00 en 20.00 uur de mogelijkheid om in de Nieuwe Kerk in Zoutkamp een toelichting op de plannen te krijgen. Ook is er volop ruimte om vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ is de projectnaam voor de verschillende werkzaamheden die het waterschap samen met gemeente en provincie in Zoutkamp en omgeving uitvoert. Het project combineert de noodzakelijke werkzaamheden om de waterveiligheid te garanderen met kansen om de economie, leefbaarheid, cultuurhistorie en ecologie van deze omgeving te versterken. Dit betekent niet alleen een nieuw gemaal nabij de Hunsingosluis, maar ook de ombouw van de historische Hunsingosluis in de voormalige zeedijk tot schutsluis waarmee de oude zeedijk weer een regionaal kerende functie krijgt. Daarnaast wordt de water- en verkeersveiligheid verbeterd, de toeristische en recreatieve mogelijkheden rond het Lauwersmeer uitgebreid en wordt de vaarrecreatie richting het Hogeland en stad Groningen versterkt. Tot slot is ook verbetering van de vismigratie onderdeel van de plannen.

Meer informatie op de projectpagina: Nieuwe Waterwerken Zoutkamp