Elk jaar betaal je belasting aan het waterschap. Op deze pagina hebben we zes verschillende situaties uitgewerkt. Bij iedere situatie is in een rekenvoorbeeld het jaar 2021 met het jaar 2020 vergeleken. Kies je situatie:

Gezin met een koophuis (WOZ 220.000)

Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) 
 • Watersysteemheffing gebouwd
Gezin met een koophuis (WOZ € 220.000)
Naam heffing Tarieven 2020 Tarieven 2021
Watersysteemheffing ingezetenen 90,98 94,98
Zuiveringsheffing 197,25
(3 x 65,75)
203,16
3 x 67,72
Watersysteemheffing gebouwd 121,40
(200.000 x 0,0607%)
123,42
(220.000 x 0,0561%)
Totaal 409,63 421,56

 

Gezin met een huurhuis

Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
Gezin met een huurhuis
Naam heffing Tarieven 2020 Tarieven 2021
Watersysteemheffing ingezetenen 90,98 94,98
Zuiveringsheffing 197,25
(3 x 65,75)
203,16
(3 x 67,72)
Totaal 288,23 298,14

 

Alleenwonend met een koophuis (WOZ € 160.000)

Als alleenwonende met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen 
 • Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
 • Watersysteemheffing gebouwd
Alleenstaande met koophuis (WOZ € 160.000)
Naam heffing  Tarieven 2020 Tarieven 2021
Watersysteemheffing ingezetenen 90,98 94,98
Zuiveringsheffing 65,75 67,72
Watersysteemheffing
gebouwd
91,05
(150.000 x 0,0607%)
89,76
(160.000 x 0,0561%)
Totaal 247,78 252,46

 

Alleenwonend met een huurhuis

Als alleenwonende met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
Alleenwonend met een huurhuis
Naam heffing     Tarieven 2020     Tarieven 2021
Waterschapsheffing ingezetenen  90,98 94,98
Zuiveringsheffing 65,75     67,72
Totaal 156,73 162,70

 

Agrarisch bedrijf: gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen € 440.000)

Je hebt een gezin, je bent eigenaar van een woning en je hebt 80 hectare grond waar geen huis of bedrijfspand op staat. Je betaalt voor de volgende belastingen:

 • Watersysteem ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
 • Watersysteemheffing gebouwd
 • Watersysteemheffing ongebouwd
Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen € 440.000)
Naam heffing Tarieven 2020 Tarieven 2021
Waterschapsheffing ingezetenen 90,98 94,98
Zuiveringsheffing 197,25
(3 x 65,75)
203,16
(3 x 67,72)
Watersysteemheffing gebouwd 242,80
(400.000 x 0,0607%)
246,84
(440.000 x 0,0561%)
Watersysteemheffing ongebouwd 6.236,80 
(80 ha x 77,96)
6.504,00
(80 ha x 81,30)
Totaal 6.767,83 7.048,98

 

MKB-bedrijf (waarde gebouwen € 2.200.000, 10 Vervuilingseenheden)

Je bent eigenaar van een bedrijfspand en wordt aangeslagen voor 10 vervuilingseenheden. Je betaalt de volgende belastingen:

 • Zuiveringsheffing (tien vervuilingseenheden)
 • Watersysteemheffing gebouwd
MKB-bedrijf(waarde gebouwen € 2.200.000 miljoen, 10 VE's)
Naam heffing Tarieven 2020 Tarieven 2021
Zuiveringsheffing     657,50 
(10 x 65,75)
677,20 
(10 x 65,75)
Watersysteemheffing gebouwd 1.214,00
(2 milj. x 0,0607%)
1.214,00
(2.200.000. x 0,0561%)
Totaal 1.871,50     1.911,40

Voor je privésituatie betaal je apart belasting. Dit is afhankelijk van hoe je woont.

Heb je gevonden wat je zocht?