Elk jaar betaal je belasting aan het waterschap. Op deze pagina hebben we zes verschillende situaties uitgewerkt. Bij iedere situatie is in een rekenvoorbeeld het jaar 2023 met het jaar 2022 vergeleken. Kies je situatie:

Gezin met een koophuis, WOZ waarde 2022 € 400.000 en 2023 € 480.000

Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) 
 • Watersysteemheffing gebouwd
Gezin met een koophuis (WOZ waarde 2022 € 400.000 en 2023 € 480.000 )
Naam heffingTarieven 2022Tarieven 2023
Watersysteemheffing ingezetenen97,66105,05
Zuiveringsheffing210,81
(3 x 70,27)
231,51
(3 x 77,17)
Watersysteemheffing gebouwd211,16
(400.000 x 0,05279%)
234,67
(480.000 x 0,04889%)
Totaal519,63571,23

Gezin met een huurhuis

Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
Gezin met een huurhuis
Naam heffingTarieven 2022Tarieven 2023
Watersysteemheffing ingezetenen97,66105,05
Zuiveringsheffing210,81
(3 x 70,27)
231,51
(3 x 77,17)
Totaal308,47336,56

Alleenstaande met koophuis, WOZ waarde 2022 € 250.000 en 2023 € 300.000

Als alleenwonende met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen 
 • Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
 • Watersysteemheffing gebouwd
Alleenstaande met koophuis, WOZ waarde 2022 € 250.000 en 2023 € 300.000
Naam heffing Tarieven 2022Tarieven 2023
Watersysteemheffing ingezetenen97,66105,05
Zuiveringsheffing70,27
(1 x €70,27)
77,17
(1 x €77,17)
Watersysteemheffing
gebouwd
131,98
(250.000 x 0,05279%)
146,67
(300.000 x 0,04889%)
Totaal299,91328,89

Alleenwonend met een huurhuis

Als alleenwonende met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
Alleenwonend met een huurhuis
Naam heffing    Tarieven 2022    Tarieven 2023
Waterschapsheffing ingezetenen 97,66105,05
Zuiveringsheffing70,27    77,17
Totaal167,93182,22

Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen 2022 € 600.000, 2023 € 720.000)

Je hebt een gezin, je bent eigenaar van een woning en je hebt 80 hectare grond waar geen huis of bedrijfspand op staat. Je betaalt voor de volgende belastingen:

 • Watersysteem ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
 • Watersysteemheffing gebouwd
 • Watersysteemheffing ongebouwd
Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen 2022 € 600.000, 2023 € 720.000)
Naam heffingTarieven 2022Tarieven 2023
Waterschapsheffing ingezetenen97,66105,05
Zuiveringsheffing210,81
(3 x 70,27)
231,51
(3 x 77,17)
Watersysteemheffing gebouwd316,74
(600.000 x 0,05279%)
352,01
(720.000 x 0,04889%)
Watersysteemheffing ongebouwd6.850,40
(80 ha x 85,63)
7.496,80
(80 ha x 93,71)
Totaal7.475,618.185,368

MKB-bedrijf (waarde gebouwen 2022 € 2.500.000, 2023 € 3.000.000, 10 VE's)

Je bent eigenaar van een bedrijfspand en wordt aangeslagen voor 10 vervuilingseenheden. Je betaalt de volgende belastingen:

 • Zuiveringsheffing (tien vervuilingseenheden)
 • Watersysteemheffing gebouwd
MKB-bedrijf (waarde gebouwen 2022 € 2.500.000, 2023 € 3.000.000, 10 VE's)
Naam heffingTarieven 2022Tarieven 2023
Zuiveringsheffing    702,70
(10 x 70,27)
771,70
(10 x 77,17)
Watersysteemheffing gebouwd1.319,75
(2.500.000 x 0,05279%)
1.466,70
(3.000.000. x 0,04889%)
Totaal2.022,452.238,40

Voor je privésituatie betaal je apart belasting. Dit is afhankelijk van hoe je woont.

Heb je gevonden wat je zocht?