Rekenvoorbeelden tarieven 2024

Elk jaar betaal je belasting aan het waterschap. Op deze pagina hebben we zes verschillende situaties uitgewerkt. Bij iedere situatie is in een rekenvoorbeeld het jaar 2024 met het jaar 2023 vergeleken. Kies je situatie:

Gezin met een koophuis (WOZ € 480.000)

Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) 
 • Watersysteemheffing gebouwd
Gezin met een koophuis (WOZ waarde € 480.000 )
Naam heffingTarieven 2023Tarieven 2024
Watersysteemheffing ingezetenen105,05114,53
Zuiveringsheffing231,51
(3 x 77,17)
254,61
(3 x €84,87)
Watersysteemheffing gebouwd234,67
(480.000 x 0,04889%)
275,52
(480.000 x 0,0574%)
Totaal571,23644,66

Gezin met een huurhuis

Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
Gezin met een huurhuis
Naam heffingTarieven 2023Tarieven 2024
Watersysteemheffing ingezetenen105,05114,53
Zuiveringsheffing231,51
(3 x 77,17)
254,61
(3 x €84,87)
Totaal336,56369,14

Alleenstaande met koophuis (WOZ waarde € 300.000)

Als alleenwonende met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen 
 • Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
 • Watersysteemheffing gebouwd
Alleenstaande met koophuis, WOZ € 300.000
Naam heffingTarieven 2023Tarieven 2024
Watersysteemheffing ingezetenen105,05114,53
Zuiveringsheffing77,17
(1 x €77,17)
84,87
(1 x €84,87)
Watersysteemheffing
gebouwd
146,67
(300.000 x 0,04889%)
172,20
(300.000 x 0,0574%)
Totaal328,89371,60

Alleenwonend met een huurhuis

Als alleenwonende met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
Alleenwonend met een huurhuis
Naam heffing    Tarieven 2023Tarieven 2024
Waterschapsheffing ingezetenen 105,05114,53
Zuiveringsheffing77,1784,87
Totaal182,22199,40

Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen € 720.000)

Je hebt een gezin, je bent eigenaar van een woning en je hebt 80 hectare grond waar geen huis of bedrijfspand op staat. Je betaalt voor de volgende belastingen:

 • Watersysteem ingezetenen
 • Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
 • Watersysteemheffing gebouwd
 • Watersysteemheffing ongebouwd
Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen € 720.000)
Naam heffingTarieven 2023Tarieven 2024
Waterschapsheffing ingezetenen105,05114,53
Zuiveringsheffing231,51
(3 x 77,17)
254,61
(3 x €84,87)
Watersysteemheffing gebouwd352,01
(720.000 x 0,04889%)
413,28
(720.000 x 0,0574%)
Watersysteemheffing ongebouwd7.496,80
(80 ha x 93,71)
5973,60
(80 ha x 74,67)
Totaal8.185,3686.756,02

MKB-bedrijf (waarde gebouwen € 3.000.000, 10 VE's)

Je bent eigenaar van een bedrijfspand en wordt aangeslagen voor 10 vervuilingseenheden. Je betaalt de volgende belastingen:

 • Zuiveringsheffing (tien vervuilingseenheden)
 • Watersysteemheffing gebouwd
MKB-bedrijf (waarde gebouwen € 3.000.000, 10 VE's)
Naam heffingTarieven 2023Tarieven 2024
Zuiveringsheffing    771,70
(10 x 77,17)
848,70
(10 x €84,87)
Watersysteemheffing gebouwd1.466,70
(3.000.000. x 0,04889%)
1722,00
(3.000.000 x 0,0574%)
Totaal2.238,402.570,70

Voor je privésituatie betaal je apart belasting. Dit is afhankelijk van hoe je woont.

Heb je gevonden wat je zocht?