Het dagelijks bestuur heeft de concept schouwkaart 2022 vastgesteld. Vanaf 5 september ligt de kaart zes weken ter inzage, tot maandag 17 oktober. Op de schouwkaart staan alle watergangen die het waterschap in november actief controleert. Eigenaren van percelen die aan te controleren watergangen grenzen, weten met de schouwkaart waar vóór november het onderhoud uitgevoerd moet zijn. Het waterschap controleert op een voldoende onderhoudsniveau. Zo zorgen we voor een goede beheersing van het water met genoeg doorstroming in de regio.

Er zijn tot dusver kleinere aanpassingen gedaan

De schouwkaart is ten opzichte van vorig jaar op kleine punten aangepast. Zo sluit de kaart weer beter aan bij de actuele situatie in het veld. Het is in de komende zes weken mogelijk zienswijzen in te dienen. Ook dat kan nog leiden tot aanpassingen. Het dagelijks bestuur stelt dan eind oktober de definitieve schouwkaart vast. Daarna start in november de jaarlijkse controleronde.

Watergangen die niet op de schouwkaart staan hebben ook onderhoud nodig

Voor alle watergangen geldt een onderhoudsverplichting. Voor de watergangen die niet op de schouwkaart staan, hanteert het waterschap geen actieve controle. De onderhoudsplichtige heeft op die manier meer tijd en ruimte om te bepalen wanneer en hoe het onderhoud wordt uitgevoerd. Zo kan natuurvriendelijker onderhoud, door bijvoorbeeld watergangen aan één kant te maaien, een kans krijgen. Het waterschap treedt in deze gevallen wel handhavend op als er klachten zijn of er problemen ontstaan in de waterhuishouding.

De schouwkaart is te bekijken via onze website

Bekijk de schouwkaart 2022 op de pagina Onderhoud en schouw van watergangen. Voor meer informatie over de schouw kun je contact opnemen met Heerco Bergsma, via telefoonnummer 050 - 304 8911 of via schouw@noorderzijlvest.nl 

Eventuele zienswijzen kunnen gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.