Het sluizencomplex met twee bruggen ‘De Aduarderzijlen’ is in matige staat van onderhoud. Daarom worden deze gerestaureerd. Naast de restauratie zijn er ook ideeën om de omgeving aantrekkelijker te maken voor recreatie. Daarvoor zijn we in contact en overleg met het dorp Aduarderzijl.

Wat gaan we doen?

Het project ‘De Aduarderzijlen’ bestaat uit 4 verschillende onderdelen:

 1. Vervangen en restaureren van de bruggen. Omdat het om een Rijksmonument gaat, worden deze op authentieke wijze gerestaureerd. 
 2. Restaureren en of opknappen van de Aduarderzijlen. Het voegwerk en metselwerk is op veel plaatsen slecht. Een en ander moet hiervoor worden drooggezet. Dit is een omvangrijk onderdeel van de uitvoering omdat de vaarweg hiervoor een aantal maanden moet worden afgesloten. Wanneer dit gaat gebeuren, communiceren wij dit zo vroeg mogelijk.
 3. Aanpassingen in het landschap en het realiseren van kleinschalige recreatieve voorzieningen. Hiervoor wordt een landschapshistoricus en landschapsarchitect ingezet.
 4. Het realiseren van natuuroevers bij de Aduarderzijlen langs het Aduarderdiep. Vanuit KRW wordt in principe het hele Aduarderdiep voorzien van natuuroevers. 
 5. In onderstaande tekeningen zijn de plannen uitgewerkt. Tekeningen 1 tot en met 3 hebben betrekking op de westelijk gelegen brug/sluis (Westerzijl) en tekeningen 4 tot en met 7 hebben betrekking op de oostelijk gelegen brug/sluis (Oosterzijl).   

Tekeningen plannen

Wanneer je een van de documenten om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar m.hoppenbrouwer@noorderzijlvest.nl.

Inrichtingsplan renovatie Aduaderzijl

Het inrichtingsplan (PDF) is het door de projectgroep (bestaande uit Gemeente Westerkwartier, Provincie Groningen en Waterschap NZV) Aduarderzijl (onderdeel gebiedsplan Aduarderdiep) vastgesteld. Het inrichtingsplan plusmaatregelen recreatie en landschap Aduarderzijl.

 • Tijdens de vierde informatieavond met de bewoners en ondernemers van Aduarderzijl is in het voorjaar van 2023 hierop een akkoord gekomen.
 • Vervolgens zijn de subsidies TENNET en NPG  aangevraagd. Deze zijn inmiddels toegekend en beschikt.
 • De te realiseren maatregelen worden momenteel technisch in een aanbesteding uitgewerkt.
 • Planning is dat de uitvoering in 2024 plaats zal vinden.
 • Voor de volledigheid nog benoemd dat met het werkbezoek van juli 2022 de gedeputeerde, de wethouder en de bestuurder waterschap alsmede de gebiedsraad Middag Humsterland het plan ook volledig geaccepteerd.

Inrichtingsplan renovatie Aduaderzijl.pdflink naar pdf bestand

Wanneer je het inrichtingplan.pdf om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar m.hoppenbrouwer@noorderzijlvest.nl.

Planning

 1. Momenteel bezig: Bruggen

  Januari 2022 – februari 2023

 2. Momenteel bezig: Zijlen

  Februari 2023 - december 2023

 3. Nog te doen: Overige werkzaamheden

  Juli 2023 - december 2024

Stremming Aduarderdiep bij Aduarderzijl

In verband met werkzaamheden aan de sluizen is het Aduarderdiep ter plaatse vanaf 15 mei 2023 tot en met 6 augustus 2023 gestremd voor de scheepvaart.

Contactgegevens: Waterschap Noorderzijlvest, projectleider Derk Bijmolt, tel. 050 3689880
 

Documenten

Wanneer je een van de documenten om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar m.hoppenbrouwer@noorderzijlvest.nl

Naar aanleiding van de 2e inloopavond in Aduarderzijl in december 2022, is het inrichtingsplan voor de kleinschalige, recreatieve en landschappelijke onderdelen aangepast.

Locatie

Op deze plek staat een kaart van een externe website. Mogelijk plaatst deze website cookies. Door op de knop te klikken accepteer je deze cookies en wordt de kaart getoond.

Filmpje

Drone opname: de opname is van boven af geeft de westelijke oude sluis weer en de oostelijke kokersluis. Beide sluizen worden momenteel gerestaureerd. Dat wil zeggen het vervangen van slecht voegwerk, loszittende stenen in het metselwerk en het opknappen van de natuursteen elementen. Ook worden de windwerken bij beide sluizen aangepakt. Al met al een volledige restauratie van een hele mooie plek in ons waterschapsgebied. De achterliggende witte boerderij is het monumentale Waarhuis. Aldaar woonden vroeger de Koning en de Dame die een cruciale rol vervulden bij de toegang tot het Aduarderdiep en daarmee dus ook de stad Groningen.  

Foto's

Foto van de restauratie kokersluis (De Aduarderzijlen)
Luchtfoto van De Aduarderzijlen

Heb je gevonden wat je zocht?