Op 1 oktober begint het stormseizoen. Tussen oktober en mei komt het meest storm en hoogwater voor. Tijdens deze maanden houden wij onze dijken extra goed in de gaten. We noemen deze periode het stormseizoen.

Als Noorderzijlvest staan we altijd paraat omdat we een calamiteitenorganisatie zijn. Dat betekent dat we in actie komen bij:

  • Noodsituaties. Situaties waarbij de dijken, het waterpeil of de waterkwaliteit ernstig in gevaar zijn. En daarmee de veiligheid van mensen.
  • Hoogwater op zee. Hoogwater op zee komt voor bij (spring)vloed en een noorder- of noordwesterstorm.

Stormvloedwaarschuwingsdienst

  • Verwacht Rijkswaterstaat een waterstand op zee van NAP(Het Normaal Amsterdams Peil +3 meter of hoger bij Delfzijl? Dan begint de eerste fase van de stormvloedwachtdienst. We sluiten dan samen met de mensen van waterschap Hunze & Aa’s de dijkdoorgangen in Delfzijl. Dat zijn drie stuks rond het havengebied van Delfzijl en de Waterpoort en de Ruyterpoort.
  • Is de verwachte waterstand NAP + 3.80 meter of hoger? Dan komen ook de ploegen in actie die de dijk inspecteren. Die tweede fase noemen we volledige dijkbewaking.

Stormseizoen

Tussen oktober en mei komt het vaakst storm en hoogwater voor. Dan staan we klaar om de dijken en kades te bewaken.

Storm en hoogwater

Alle dagen zorg voor goed waterbeheer

Stormseizoen of niet: we zorgen het hele jaar rond voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water. Dat doen we in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland.

  • Met gemalen pompen we water in en uit het gebied. Bijvoorbeeld om droogte of een hoog waterpeil tegen te gaan. Daarnaast maken wij het water van burgers en bedrijven schoon.

In ons werkgebied van 144.000 hectare wonen bijna 400.000 mensen. Het is een gebied vol uitdagingen.

  • Zo hebben we de zeespiegelstijging ten noorden van ons werkgebied.Daarvoor moeten we onze dijken veilig houden.
  • En de bodemdaling midden in ons gebied. Daardoor stijgt het waterpeil en kunnen we water moeilijker afvoeren.
  • We hebben ook toenemende perioden van extreme droogte en neerslag.
  • En we hebben zorgen om de waterkwaliteit.

Kortom: ons waterschap beheert een uniek gebied. In dat gebied hebben al deze ontwikkelingen grote invloed op ons werk.