Vanaf 1 oktober start Waterschap Noorderzijlvest met de werkzaamheden aan de brug en sluis in Schouwerzijl. Hierbij wordt de brug hersteld en de sluis gerestaureerd. Het waterschap combineert de noodzakelijke herstel- en renovatiewerkzaamheden met de plaatsing van een afsluitvoorziening in de sluis. Deze afsluitvoorziening is één van de maatregelen om het water bij extreme weerssituaties als gevolg van klimaatverandering beter te verdelen. Het werk aan brug en sluis duurt tot 1 april 2022.

Werkzaamheden

Bij de brug wordt het betonwerk hersteld en het asfalt deels vervangen. De brug zal begin november 2 weken gestremd zijn voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers zal de brug toegankelijk blijven. Van november tot en met maart wordt het restauratiewerk aan de sluis uitgevoerd.
Daarnaast zal vanaf november tot half februari worden gewerkt aan de afsluitvoorziening.

Sluis en afsluitvoorziening

De sluis wordt gerestaureerd door herstel van het metselwerk en natuur- en gedenkstenen van de sluiswanden. Daarnaast wordt het zichtbare houtwerk opgeknapt alsook de stalen onderdelen van de sluisdeuren waaraan de sluisdeuren zijn opgehangen.

De afsluitvoorziening wordt geplaatst om in te kunnen zetten bij extreme neerslagsituaties. Bij een noodzakelijke afsluiting wordt een keerklep omhoog gezet om de sluis af te sluiten. Bij normale weersomstandigheden is de keerklep verzonken in de bodem van de sluis waarbij de huidige
doorvaartbreedte en -diepte gehandhaafd blijven.

Klimaatadaptatie

Het plaatsen van deze afsluitvoorziening is één van de vele maatregelen die het waterschap Noorderzijlvest uitvoert omdat het klimaat verandert. Daarmee wordt de kans op wateroverlast en watertekort steeds groter. De afsluitvoorziening zorgt ervoor dat we in extreme neerslagsituaties de
bemalingsgebieden van het gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp en gemaal De Waterwolf in Lammerburen kunnen scheiden om optimaal te kunnen bemalen.

Meer informatie

In Schouwerzijl voert het waterschap werkzaamheden uit aan zowel de brug als de sluis. We brengen een afsluitvoorziening in de sluis aan. Daarnaast renoveren we de sluis zelf. Ook herstellen we de Schouwerzijlsterbrug. Het werk aan sluis en brug vindt plaats tussen oktober 2021 en maart 2022.