Stremmingen

Actuele informatie over stremmingen voor het vaar- en wegverkeer en wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen in ons werkgebied.

Actuele stremmingen van vaarwegen

Mogelijke hinder op Hunsingokanaal te Zoutkamp

In de periode van 15 juli t/m 2 augustus 2024 vinden werkzaamheden aan de oeverbescherming van het Hunsingokanaal in Zoutkamp plaats. Tussen 07.00 en 17.00 uur kan de passerende scheepvaart hier enig oponthoud van ondervinden.

Meer informatie: Structon Wegen & Beton, mw. D. Buitenhuis, tel. 054 1584111

Korte stremming Hunsingokanaal Zoutkamp op 27 juli 2024

In verband met een sportevenement wordt de Hunsingobrug in Zoutkamp op 27 juli 2024 tussen 14.15 en 16.15 uur niet bediend.
Hierdoor is de scheepvaart op het Hunsingokanaal ter plaatse gestremd, voor zover van brugbediening afhankelijk.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, A. Groeneveld, tel. 050 3048911

Brug Zandeweer te Uithuizen niet bedienbaar

In verband met een technische storing is brug Zandeweer in Uithuizen tot nadere berichtgeving niet bedienbaar. Hierdoor is de scheepvaart op het Boterdiep, voor zover afhankelijk van brugbediening, gestremd op voornoemde locatie in Uithuizen.

Meer informatie: Provincie Groningen, dhr. R. Wieling, tel. 050 3164687

Stremming Boterdiep tussen Kantens en Doodstil

Van 15 april t/m 5 augustus 2024 worden werkzaamheden aan de kademuren in Kantens en Doodstil uitgevoerd.
Hierdoor is het Boterdiep tussen de bruggen in Kantens en Doodstil volledig gestremd.

Het kan daardoor voor booteigenaren van belang zijn om hun vaartuig tijdig buiten het betreffende gebied af te meren. 
Communicatie hierover heeft plaatsgevonden via de lokale krant en met aanwonende booteigenaren.

Meer informatie: Gemeente Hogeland, N. Hildebrand, tel. 088 3458888  

Stremming Hunsingosluis (26 augustus 2024 t/m 1 oktober 2025)

In verband met bouwwerkzaamheden is de Hunsingosluis te Zoutkamp van 26 augustus 2024 t/m 1 oktober 2025 gestremd. Hierdoor is de scheepvaart op het Hunsingokanaal op voornoemde locatie gestremd.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. E. Ottens, tel. 050 3048344 

Stremming Boterdiep Zuidwolde 7 en 8 september 2024

In verband met een activiteit in Zuidwolde is het Boterdiep van 7 september tot en met 8 september tot 10.00 uur volledig gestremd voor de scheepvaart.

Meer informatie: Waterschap Noorderzijlvest, dhr. J. Bulthuis, tel. 050 3689831 

Markeringsboeien Groeve Noord te Appingedam

In verband met plaatselijk beperkte vaardiepte zijn tussen de Eendrachtsbrug en de sluis Groeve Noord markeringsboeien aangebracht.
Hierdoor kan ter plaatse enige hinder door de scheepvaart worden ondervonden.

Meer informatie: Gemeente Eemsdelta, dhr. J. van Dijken, tel. 0596  639000

Beperkte bediening Roggenkampsluis Delfzijl

In verband met een technische storing is de Roggenkampsluis beperkt bedienbaar.
Bedieningsaanvragen Roggenkampsluis, Brug over sluis en Stuurhuisbrug moet je 24 uur van te voren aanmelden via de brugwachter via 06 46 05 79 14. op BRUG 15.
Je kunt tevens omvaren via de Groevesluis – Noord ter hoogte van Appingedam naar de Stadshaven Appingedam.

Meer informatie Gemeente Eemsdelta, dhr. B. de Vries, tel. 140596 (verkort nummer).

Vragen over vaarwegen en -stremmingen

Voor vragen over bovenstaande stremmingen kun je contact opnemen met de aangegeven contactpersoon. In het geval van algemene vragen over vaarwegen of voor het aanvragen van een vaarwegstremming kun je contact opnemen met A. Groeneveld (vaarwegbeheerder), telefoonnummer 050 304 8911

Actuele stremmingen voor wegverkeer

Stremming N388 ter plaatse van de Hunsingobrug in Zoutkamp

In verband met het verwijderen van de tijdelijke bruggen over de bouwkuip van het gemaal Hunsingo wordt de Panserweg (N388) gestremd van 31 augustus 2024 (06.00 uur) tot en met 8 september 2024 (18.00 uur) voor al het verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke brug geplaatst ter hoogte van de Beatrixstraat. Het auto- en landbouwverkeer moet omrijden via de aangegeven omleidingsroutes.

Informatie opening of stremming keersluis H.D. Louwes

Stremming aflezen uit grafiek

De doorvaart van het Hunsingokanaal ter hoogte van de keersluis bij gemaal H.D. Louwes kan gestremd zijn.

Je kunt de stremming aflezen uit de grafiek:

Toelichting grafiek

  • Keersluis open - groen vlak
    Bij een groen vlak in de grafiek is op dat specifieke moment doorvaart mogelijk. Dan zijn de lichten bij het invaren van het Hunsingokanaal bij Zoutkamp en gemaal Abelstok uit.
  • Keersluis dicht - rood vlak
    Bij een rood vlak in de grafiek is op dat specifieke moment de doorvaart gestremd. Dan staan ook de lichten bij de Hunsingosluis en gemaal Abelstok op rood.
  • Groen/rood of rood/groen vlak
    De grafiek geeft de stand van de afgelopen dag aan. Is de sluis de afgelopen dag open of dicht gegaan? Dan zie je zowel rood als groen in de grafiek. Bij een rood vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment dicht. Bij een groen vlak aan de rechterkant is de sluis op dat specifieke moment open.

Mocht je problemen hebben met het lezen van de grafiek dan kun je contact met ons opnemen via info@noorderzijlvest.nl

Water keren belangrijkste taak

De keersluis moet het water tegenhouden (keren) wanneer dat voor het beheer van de waterstanden in ons werkgebied nodig is. Dat is de belangrijkste taak. Wanneer water tegenhouden niet nodig is, staat de keersluis open. Dan is doorvaart mogelijk. Bij hogere waterstanden kan het nodig zijn dat we de keersluis sluiten. De keersluis sluit dan binnen 10 minuten. De lichten bij de Abelstoksluis en de Hunsingosluis branden dan rood. Is het licht uit? Dan is de H.D. Louwes keersluis op dat moment dicht.

Meer informatie

Waterstanden

Meer informatie over waterstanden geeft onze waterstandenkaart. Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat. 

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Over een paar jaar neemt de Hunsingosluis de taak van de keersluis bij H.D. Louwes over. De Hunsingosluis wordt zowel keer- als schutsluis. Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Algemene informatie voor vaarrecreanten in ons werkgebied

Het vaarseizoen start 1 mei en duurt tot 1 oktober. Tijdens het vaarseizoen zijn er verruimde bedieningstijden op de vaarwegen om de recreatie meer ruimte te geven.

Heb je gevonden wat je zocht?