Tarievenkaart verwerken afvalstoffen 2024

Kosten verwerken afvalstoffen en minimumtariefstelsel.

  • Tarieven voor verwerken afvalstoffen worden jaarlijks vastgesteld in het jaarplan van waterschap Noorderzijlvest

Kosten verwerken afvalstoffen

De kosten hangen af van de soort afvalstof die je aanlevert. Afvalwater wordt afgerekend op de aangeleverde vuilvracht (berekend met de rijksformule) vermenigvuldigd met het geldende tarief voor verontreinigingsheffing.

Kosten verwerken afvalstoffen
DienstTarief
verwerken afvalwater€ 84,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
lab analyse afvalwater€ 76,00 per vracht
verwerken slib€ 825,00 per ton drogestof
lab analyse slib€ 69,00 per vracht

De genoemde prijzen gelden voor het jaar 2024, behoudens eventuele tussentijdse veranderingen in eindverwerkingskosten en/of veranderingen in wet- en regelgeving. De bedragen zijn exclusief eventueel aanvullende benodigde analyses en exclusief 21% BTW.

Minimumtariefstelsel

Om kostendekkend te kunnen werken is er echter wel een ondergrens gesteld aan de kosten per product en eenheid. Dit is het bedrag dat in ieder geval in rekening wordt gebracht. Hiervoor wordt een minimumtariefstelsel gehanteerd volgens onderstaand schema:

Minimumtariefstelsel
Afvalwater (ook septic):
minder dan 3 ton per vracht: 1 v.e. (= 1 x € 84,87)
minder dan 15 ton per vracht: 2 v.e. (= 2 x € 84,87)
15 ton tot maximaal 40 ton per vracht: 3 v.e. (= 3 x € 84,87)

Bedragen zijn exclusief 21% BTW

Uitgezonderd zijn leveringen van septic van locaties waarvoor verontreinigingsheffing wordt betaald aan het waterschap Noorderzijlvest. Deze kunnen kosteloos worden aangeboden voor verwerking.

Vragen?

Stuur een e-mail naar afvalstoffenverwerken@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?