Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen. Je kunt een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

Wet open overheid verzoeken (Woo)

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt welke overheidsinformatie openbaar is en hoe iemand die kan aanvragen. Door de Woo moet duidelijker worden wat de overheid doet en waarom. Overheidsinformatie is openbaar, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen. Je kunt een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

Informatie documenten

 • Wanneer je de documenten om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl.

Besluit 18 december 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

 • Deelbesluit 1C Informatie over lozingsvergunningen,  inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW.pdf
 • Documentnr. 1 Loonbedrijf J. van den Bergh - vergunning.pdf
 • Documentnr. 2a  Loonbedrijf J. van den Bergh - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 2b Loonbedrijf J. van den Bergh - inspectiegegevens.pdf
 • documentnr. 3 Loonbedrijf Geertsema - vergunning
 • documentnr. 4 Loonbedrijf Geertsema - inspectiegegevens
 • documentnr. 6 Ad Nooren BV - vergunning
 • documentnr. 7 Ad Nooren BV - inspectiegegevens
 • documentnr. 8 Ad Nooren BV - inspectiegegevens
 • documentnr. 9 Ad Nooren BV - inspectiegegevens
 • documentnr. 10 NAM Parapluvergunning - vergunning
 • documentnr. 11 NAM Parapluvergunning - wijziging vergunning
 • documentnr. 12 NAM Parapluvergunning - wijziging vergunning
 •  

Besluit 12 december 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten enof interne stukken KRW

12 december 2023

Besluit 12 december 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten enof interne stukken KRW

Besluit 5 december 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

Besluit 5 december 2023

 • Deelbesluit 1 B 2023 - Informatie over lozingsvergunningen,  inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW.pdf
 • Documentnr. 2 V.d. Rijet - vergunning.pdf
 • Documentnr. 3 Ungersma - vergunning.pdf
 • Documentnr. 4 Fa. Nooren - vergunning.pdf
 • Documentnr. 5 Rutgers - vergunning.pdf
 • Documentnr. 6 Dijkshorn- vergunning.pdf
 • Documentnr. 7 Dijkshoorn - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 8 Koers - vergunning.pdf
 • Documentnr. 9 Koers - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 10 Koers - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 12a NAM UGS NorgLangelo - vergunning.pdf
 • Documentnr. 12b NAM UGS NorgLangelo - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 13 NAM UGS NorgLangelo - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 15a NAM UGS Grijpskerk - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 15b NAM UGS Grijpskerk - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 16a NAM UGS Grijpskerk - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 16b NAM UGS Grijpskerk - insepctiegegevens.pdf
 • Documentnr. 18a Gasunie Spijk - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 18b Gasunie Spijk - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 19 Gasunie Spijk - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 20 Gasunie Spijk - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 22 TOP - inspectiegegevens.pdf
 • Documentnr. 23 TOP - inspectiegegevens.pdf
 • Inventarislijst deelbesluit 1b.pdf

Besluit 27 november 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

Besluit 27 november 2023

2022

Informatie gedempte en deels vervuilde watergang Haanweg te Tolbert

Besluit 10 februari 2022

Informatie overleg september 2014 Dubbele Dijk te Hoogwatum (Wob)

Besluit 1 april 2022

Informatie over drafbaan Concourslaan Stadspark (Wob) 

Besluit 20 april 2022

Informatie calamiteitenmeldingen lozingen en bodemonderzoeken rondom PI Veenhuizen en PI Norgerhaven te Veenhuizen

Besluit 26 juli 2022

Informatieverzoek het Boogplein te Winsum

Besluit 9 augustus 2022

2021

Informatie over ecologische verbindingszone stroomgebied Drentsche Aa-Paterswoldseweg

Besluit 15 maart 2021

Informatie over schadedossier ziende op de locatie Dijkhuizenweg 65 te Appingedam

Besluit 16 maart 2021

Informatieverzoek inzake de gemaakte en nog te maken kosten dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Besluit 13 april 2021

Informatieverzoek besluitvorming in ontwikkeling Zuidpoort Terheijl

Besluit 29 juni 2021

Informatie over inschakelen commercieel duikbedrijf

Besluit 9 augustus 2021

Informatie over voorbereiding en vaststelling legger waterkering langs zuidzijde Hoendiep en Gave tussen Koningsdiep en Kleine Oostwolderpolder (Wob)

Besluit 13 december 2021

2020

Informatie correspondentie en communicatie door bestuurslid met Stowa

Besluit 27 juli 2020

Informatie vervangen brug naar dam met duiker over Niekerkerdiep

Besluit 28 juli 2020

Informatie over grondwaterstanden Paterswoldse weg

Besluit 27 augustus 2020

Informatie over de zeedijk te Hoogwatum nabij strand Bierum

Besluit 2 september 2020 

Wob-verzoek omtrent handhaving

Besluit 28 oktober 2020 

2019

Wob-verzoek verkiezingskrant waterschapsverkiezingen 2019

Besluit 11 maart 2019

Informatie inspectierapporten primaire waterkeringen beheerd door Waterschap

Besluit 24 april 2019

Informatie omtrent beleid over omgangsregeling collega's op de werkvloer

Besluit 30 juli 2019 

Informatie omtrent onderzoeken en projecten blauwalg problematiek afgelopen 20 jaar

Besluit 27 augustus 2019

Informatie grondverwervingstransacties in en rondom het Paterswoldsemeer

Besluit 16 september 2019

2018

Informatie vervanging beschoeiing bij Dorpsweg 1, 3 en 5 te Westerwijtwerd namens De Bree

Besluit 19 februari 2018

Wob opvragen rapporten - informatie aardbevingsbestendige dijk - Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl

Besluit 21 februari 2018 

Wob-verzoek vergunnningsvoorschriften voor viswedstrijden

Besluit 22 maart 2018

Informatie schade aan dijken, zeeweringen, sluizen, bruggen, bescherming kanalen veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten

Besluit 18 april 2018

Informatie integriteitsonderzoeken in opdracht van NZV

Besluit 21 november 2018

Keurontheffing spoorbaanverdubbeling en legger Westerhornerweg en Visvliet 1996 - 2000

Besluit 5 december 2018 

Heb je gevonden wat je zocht?