Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen. Je moet dit doen op basis van de Waterwet. Via het omgevingsloket online van de overheid kun je direct een melding doen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. 

Wie moet een verplichte melding doen? 

Gebruik de Vergunningcheck om te controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Bij activiteiten waar je een verplichte melding voor moet doen, kun je denken aan:  

  • Onttrekken van grondwater
  • Lozen op oppervlaktewater

Volledige lijst Meldingen binnen de Waterwet  

  • Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken
  • Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
  • Melding Besluit lozing afvalwater huishoudens
  • Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Wat heb je nodig? 

De benodigde informatie hangt af van wat je van plan bent. Dit vind je in het omgevingsloket. 

Hoe werkt het? 

Via het omgevingsloket online kun je direct een melding doen of vergunning aanvragen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen. 

Hoe verloopt de procedure? 

Je krijgt normaal gesproken binnen 2 weken onze beslissing, maar uiterlijk binnen 4 weken.  

Wil je meer weten? 

In de Waterwet staat wat je moet melden en waarvoor je een vergunning nodig hebt.

Heb je gevonden wat je zocht?