Verzoek om informatie (Woo)

Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen. Je kunt een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid.

Wie kan een verzoek om informatie doen? 

Ben je op zoek naar meer informatie dan je tot nu toe hebt kunnen vinden? Dan kun je een Woo-verzoek indienen bij ons. Je beschrijft zo precies mogelijk waarover je informatie wilt ontvangen, en zo mogelijk welke documenten je precies wilt ontvangen. 

 • Jouw verzoek betreft informatie die ergens is vastgelegd, bijvoorbeeld in een papieren dossier.
 • Jouw verzoek betreft informatie waar het waterschap over beschikt.

Wat heb je nodig? 

 • Voor persoonlijk gebruik DigiD.
 • Voor organisatie gebruik eHerkenning.
 • Je beschrijft zo precies mogelijk waarover je informatie wilt ontvangen, en zo mogelijk welke documenten je precies wilt ontvangen.
 • Het waterschap kan een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten. 

Hoe werkt het? 

Schriftelijk verzoek 

Wil je liever schriftelijk een Woo-verzoek indienen? Je kunt jouw verzoek sturen naar: 

Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen 

Vermeld duidelijk: 

 • Je naam en adres
 • De datum van het Woo-verzoek
 • De omschrijving van jouw Woo-verzoek
 • Je handtekening

Hoe verloopt de procedure? 

 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van jouw verzoek. Deze ontvang je binnen enkele dagen na ontvangst van het verzoek. Meer over behandeltermijnen lees je in onze servicenormen.
 • Het waterschap beslist binnen 4 weken over jouw verzoek. Het waterschap kan deze termijn verlengen met 2 weken. Het waterschap moet jou dit schriftelijk en gemotiveerd mededelen, voordat de eerste termijn voorbij is. 
 • Bij de aanwezigheid van derde-belanghebbenden kunnen we de beslistermijn opschorten. We vragen dan een zienswijzen aan de derde-belanghebbende. Het verstrekken van informatie wordt dan uitgesteld. 

Niet eens met de beslissing? 

Ben je het niet eens met de beslissing op het Woo-verzoek? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken

Wil je meer weten? 

Toegekende Woo-verzoeken

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. 

Heb je gevonden wat je zocht?