Met het belastinggeld werken wij aan veilige dijken en bescherming tegen wateroverlast. We zorgen ook voor voldoende en schoon water in kanalen, sloten, meren en bodem voor landbouw, natuur en stad. Je situatie bepaalt hoeveel waterschapsbelasting je moet betalen. 

Waarom betalen we waterschapsbelasting

Welke heffingen?

Je aanslag voor waterschapsbelasting bestaat uit verschillende ‘heffingen’:

  • Zuiveringsheffing: hiermee maken we het afvalwater uit je douche, wc en gootsteen weer schoon. Je betaalt zuiveringsheffing wanneer je al je afvalwater afvoert op het gemeentelijk riool. Je betaalt zuiveringsheffing wanneer je al je afvalwater afvoert op het gemeentelijk riool.
  • Verontreinigingsheffing: hiermee houden we rivieren, maren, diepen, sloten en kanalen schoon. Ook geldt dit voor afvalwater dat direct op de sloot of het kanaal wordt geloosd. Je betaalt verontreinigingsheffing als je jouw huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater direct op het oppervlaktewater loost. 
  • Watersysteemheffing: hiermee bouwen en onderhouden we dijken en gemalen. Ook maken we waterbergingen waar we water kunnen opslaan als we te veel hebben. Je betaalt watersysteemheffing ingezetenen als je gebruiker bent van een woonruimte. Je betaalt de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd of natuur als je eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of stuk grond.

Belastinggeld

Als we te veel belasting krijgen doen we het volgende. We bewaren het geld voor noodsituaties, bijvoorbeeld een dijkdoorbraak. We doen dit alleen als we niet genoeg geld hebben voor zo'n noodsituatie. We bewaren het geld en verlagen volgend jaar uw belasting. Als we te weinig belasting krijgen moeten we volgend jaar de belasting extra verhogen.

Heb je gevonden wat je zocht?