Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen. Je kunt een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).