De regelgeving van Waterschap Noorderzijlvest is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan inwoners, ondernemers en het waterschap zich moeten houden. Je kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien. Twijfel je welke regeling van toepassing is? Neem dan contact met ons op via 050 304 8911.