De inhoud is geladen.

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het waterbeheerprogramma is in november 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur. Via livestreams en (digitale) ontmoetingen zijn inwoners en samenwerkende partners bij het maken van dit waterbeheerprogramma betrokken. Een waterbeheerprogramma heette eerder ook wel een waterbeheerplan. Wij gebruiken de wettelijke term ‘waterbeheerprogramma’.

We staan voor forse uitdagingen in een sneller veranderend klimaat: we moeten 'klimaatklaar' blijven. We werken aan een natuurlijker watersysteem. Techniek moet soms een handje helpen. De route naar een duurzaam ingericht gebied wordt duidelijker. De organisatie richt zich meer op de omgeving en op samenwerking in de regio. We presenteren alle ontwikkelingen en uitdagingen via interactieve kaarten.

Document

Dit document voldoet nog niet aan de digitale toegankelijkheid. Wil je deze ontvangen stuur dan een e-mail naar communicatie@noorderzijlvest.nl