Home

Nieuws

  • Geld voor vispassages en erfgoed

    Het algemeen bestuur vergadert op 21 april. Op de agenda staan onder meer voorstellen om geld te besteden aan twee nieuwe vispassages, twee achterliggende stuwen en de restauratie van twee rijksmonumenten.
  • Regionale Energiestrategie 1.0 is klaar

    Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0. 

Stormseizoen

Tussen oktober en mei komt het vaakst storm en hoogwater voor. Dan staan we klaar om de dijken en kades te bewaken. Tijdens het stormseizoen houden wij onze dijken extra goed in de gaten.

Storm en hoogwater