Waterschappen bestrijden muskus- en beverratten. Ze passen niet ons watersysteem.

Deze dieren graven gangen en holen die schade aan de dijken, oevers en kades kunnen veroorzaken. Bruine ratten en woelratten bestrijden we niet. In het grootste gedeelte van het gebied zijn de aantallen onder controle. De vangsten dalen flink de afgelopen jaren. Alleen in het middelste deel van het noordelijke kustgebied hebben we nog een uitdaging om de aantallen onder controle te houden.

Melden muskusrat of beverrat

Heb je gevonden wat je zocht?