Waterschappen bestrijden muskus- en beverratten. Ze passen niet ons watersysteem.

Deze dieren graven gangen en holen die schade aan de dijken, oevers en kades kunnen veroorzaken. Bruine ratten en woelratten bestrijden we niet. In het grootste gedeelte van het gebied zijn de aantallen onder controle. De vangsten dalen flink de afgelopen jaren. Alleen in het middelste deel van het noordelijke kustgebied hebben we nog een uitdaging om de aantallen onder controle te houden.

Melden muskusrat of beverrat

Muskusrattenbeheer 2012 - 2023

Muskusratten brengen door het graven van gangen en holen, schade toe aan dijken. Het waterschap wil de dijken veilig en stevig houden en bestrijdt de muskusratten, dat is een wettelijke taak. We krijgen de populatie steeds beter onder controle. Doordat er steeds minder muskusratten in ons gebied zijn, vangen we er ieder jaar ook minder.

Vangstcijfers per jaar

Muskusrattenbeheer 2012 -2023

De vangst binnen het werkgebied van Noorderzijlvest is ten opzichte van het jaar 2022 met 50 procent gedaald. Ons doel is om in 2033 geen muskusratten meer te hoeven vangen, omdat de populatie dan zo goed als verdwenen is. 

Muskusrattenbeheer tot en met 2021

 • 2012 aantal gevangen muskusratten 28.126 
 • 2013 aantal gevangen muskusratten 23.504 
 • 2014 aantal gevangen muskusratten 17.671
 • 2015 aantal gevangen muskusratten 15.813 
 • 2016 aantal gevangen muskusratten 14.378 
 • 2017 aantal gevangen muskusratten 6.886 
 • 2018 aantal gevangen muskusratten 4.675 
 • 2019 aantal gevangen muskusratten 2.514 
 • 2020 aantal gevangen muskusratten 1.616 
 • 2021 aantal gevangen muskusratten 1.292
 • 2022 aantal gevangen muskusratten 882
 • 2023  aantal gevangen muskusratten 441

We vingen dit jaar ook 1 beverrat. De bestrijding van muskus- en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

Heb je gevonden wat je zocht?