Op 15 maart 2023 zijn landelijk de waterschapsverkiezingen gehouden. Sinds woensdag 29 maart 2023 hebben we een nieuw algemeen bestuur voor Waterschap Noorderzijlvest.

De waterschapsverkiezingen van 2023

Dijkgraaf Roeland van der Schaaf heeft 23 maart de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen 2023 bekendgemaakt. In totaal brachten 175.700 inwoners hun stem uit, wat neerkomt op een opkomst van 60,1%. Dat is flink hoger dan in 2019. Toen bracht 53,3% hun stem uit.

Zetelverdeling

In totaal deden 11 partijen mee aan de verkiezingen. Water Natuurlijk haalde de meeste zetels en kwam uit op 6. Nieuwkomer BBB haalde 4 zetels en de PvdA 3. Maar liefst 6 partijen kregen ieder 1 zetel: CDA, ChristenUnie, Betaalbaar Water, VVD en de nieuwkomers Student & Water en Groninger Belang. Belang van Nederland (BVNL) en 50PLUS haalden te weinig stemmen voor een zetel.

Nieuw bestuur

In totaal zijn er 19 zetels verdeeld onder de politieke partijen. Het nieuwe algemeen bestuur krijgt ook 4 geborgde zetels. Die zijn bestemd voor vertegenwoordigers van boeren en beheerders van natuurterreinen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen, maar aangewezen door de organisaties LTO (agrariërs) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). De categorie ongebouwd krijgt hiervan 2 zetels en de categorie natuurterreinen ook 2. Opgeteld zijn er dan 23 leden in het nieuwe algemeen bestuur. 

Overzicht verdeling zetels en gekozen kandidaten

Het nieuw verkozen bestuur is 29 maart 2023 tijdens een openbare vergadering geïnstalleerd.Een volledig overzicht van de verdeling van de zetels en de gekozen kandidaten:

Waterschapsverkiezingen democratisch recht

De waterschapsverkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse democratie. Elke vier jaar zijn er nieuwe waterschapsverkiezingen. Die zijn tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Wat doet het waterschapsbestuur?

Het waterschap is een overheidsorganisatie. Het heeft een bestuur, net als een gemeente. De leden van het bestuur maken samen het beleid, de regels en de afspraken van het waterschap. Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest beslist over veilig leven met water, gezuiverd water, voldoende water in elk seizoen en over schoon en voldoende water. Voor nu en voor de toekomst. Het bestuur let hierbij goed op de verschillende belangen, bijvoorbeeld van natuur, landbouw en recreatie. Zo kan iedereen in ons werkgebied prettig en veilig leven. Ook besluit het bestuur hoeveel dit waterschapswerk per jaar mag kosten en hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen.

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

De leden van het algemeen bestuur kiezen uit hun midden het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. En voert de besluiten uit.