We willen in 2025 een energieneutraal waterschap zijn. We gaan verstandig om met energie. We besparen energie waar mogelijk. We gebruiken alleen wat echt nodig is en we wekken het zelf zo duurzaam mogelijk op. Bijvoorbeeld door het vergisten van zuiveringsslib tot biogas.

Wat doen we nog meer?

  • We besparen energie door bellenbeluchtingen en ledverlichting in de zuiveringen te plaatsen.
  • We gebruiken zonnepanelen op ons hoofdkantoor en op een aantal werkplaatsen en zuiveringsinstallaties.
  • Op de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl komen 3 windmolens van elk 3 megawatt (MW). Ze zijn van een partij die de grond van ons huurt.
  • We gebruiken in voertuigen en gemalen ‘blauwe’ diesel. Dit is een duurzame brandstof met 89% CO2 besparing.

Regionale Energie Strategie (RES)

Waterschap Noorderzijlvest doet mee aan Regionale Energie Strategie (RES). Hierin wordt gekeken hoe het Nationale Klimaatakkoord vertaald kan worden naar onze regio. Welke ambities hebben we en waar is ruimte voor andere energie, zoals zonne- en windenergie?

Heb je gevonden wat je zocht?