Ben je student in het MBO, HBO of WO en op zoek naar een leuke en interessante stage in een dynamische omgeving? Dan is Waterschap Noorderzijlvest een prima plek voor je.

Stageopdracht

Tijdens je (afstudeer)stage krijg je voldoende ruimte voor het maken van opdrachten en bijvoorbeeld je stageverslag of afstudeeropdracht. Uiteraard ontvang je een stagevergoeding. En krijg je de mogelijkheid om jezelf te bewijzen en te ontwikkelen. Wij zorgen voor een prettige werkomgeving en goede begeleiding van je stage of afstudeeropdracht:

Stel bedieningsrichtlijnen op voor een getijdenduiker

Heb jij zin om aan de slag te gaan met het opstellen van bedieningsrichtlijnen voor de getijdenduiker bij de dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl? Dan past deze stage-/afstudeerodpracht bij jou. 

Opdracht

 • Doel: opstellen van bedieningsrichtlijnen voor de getijdenduiker bij hoogwaterverwachting

Toelichting

Bij de dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl zal met behulp van een getijdenduiker een bassin van ca 18 ha met zeewater worden gevuld. Dit gebeurt volgens de getijdenbeweging. Als er hoogwaterverwachtingen zijn kan het bassin niet worden gevuld. Net zoals we de coupures tijdig sluiten in Delfzijl bij hoogwaterverwachting, gaan we dat ook doen met de getijdenduiker. Er is hiervoor een bedieningsprotocol nodig, dat aansluit bij onze Handleiding Hoog Water (die het gehele handelen bij de primaire keringen bij hoogwaterverwachting beschrijft). 

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting kustmanagement/kustbescherming
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Doe onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op een dijk

Wil jij graag aan de slag met de voorbereiding van een experiment waarbij zonnepanelen op een primaire waterkering worden geplaatst? Dan is dit een mooie stage- of afstudeeropdracht voor jou. 

Stageopdracht 

 • Doel: inventariseren hoe zonnepanelen op onze Noordelijke dijk kunnen worden opgesteld 

Toelichting

Welke voorbeelden zijn er van zonnepanelen op dijken en waterkeringen? En welke conclusies horen daarbij? Met welke veiligheidsaspecten moeten we rekening houden? Hoe zit het met de consequenties voor de dijkconstructie? En welke vormen van vegetatie bieden mogelijkheden? Kortom, onder welke voorwaarden kunnen we experimenteren met een opstelling van zonnepanelen op onze Noordelijke dijk?

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting kustbescherming/kustmanagement
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Meet de uitstoot van broeikasgassen bij rijping van slib

Wil jij graag aan de slag met de voorbereiding van een experiment waarbij zonnepanelen op een primaire waterkering worden geplaatst? Dan is dit een mooie stage- of afstudeeropdracht voor jou. 

Stageopdracht 

 • Doel: meten uitstoot broeikasgassen bij rijping van slib voor de dijkversterking

Toelichting

Voor fysisch-chemische geïnteresseerden: bij rijping van nat slib tot verwerkbaar bouwmateriaal vindt uitstoot van verschillende broeikasgassen plaats. We willen graag in het lab en in veldopstelling metingen doen om te kunnen bepalen hoeveel uitstoot er is. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen is al een aantal metingen uitgevoerd en is analyseapparatuur gebruikt. Dit willen we voortzetten onder wisselende condities.

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting fysisch-chemisch/geotechniek
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Maak een GIS-viewer ruimtelijke aspecten

Wil jij graag aan de slag met de voorbereiding van een experiment waarbij zonnepanelen op een primaire waterkering worden geplaatst? Dan is dit een mooie stage- of afstudeeropdracht voor jou.

Stageopdracht

 • Doel: het maken van een GIS-viewer voor het gebiedsteam Verkenningen, Ruimtelijke ordening en plannen. De wens is een eenduidig kaartbeeld waarin alle ruimtelijke gegevens zijn vastgelegd zodat het mogelijk is om heldere analyses te maken.

Toelichting

Je maakt de kaart met behulp van eigen data van het waterschap en ook met data van derden. Een belangrijk aspect is het in beeld brengen van toekomstige opgaven en plannen. Je kunt bij je opdracht gebruikmaken van kennis van collega’s en van ons netwerk.
De kaart is bedoeld als onderlegger voor het gebiedsteam van het waterschap, maar moet (op termijn) ook voor externen ontsloten kunnen worden.

Verder ga je het waterschap adviseren en inspireren om, in de GIS-viewer maar ook breder, gebruik te maken van open data die via diverse landelijke dataportalen wordt aangeboden. De viewer geeft inzicht en overzicht en draagt bij aan de ambitie van ons waterschap om datagedreven te werken.
 

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting civiele techniek/ruimtelijke ordening
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Help met onderzoek naar de meegroeidijk

Wil jij graag aan de slag met de voorbereiding van een experiment waarbij zonnepanelen op een primaire waterkering worden geplaatst? Dan is dit een mooie stage- of afstudeeropdracht voor jou.

Stageopdracht

 • Doel: ondersteunend operationeel onderzoek doen naar de mogelijkheden van een meegroeidijk.

Toelichting

Vanaf april starten we met veldwerk in het kader van een onderzoekspilot naar geleidelijke dijkverhoging. Door dunne, gerijpte sliblagen aan te brengen op de oppervlakte van de dijk zou hoogte en breedte van een primaire kering kunnen toenemen. Het gaat om een innovatief concept voor dijkversterking en dijkbeheer. Hierbij kan lokaal beschikbaar slib nuttig worden hergebruikt. We willen de resultaten meten en kijken welke wijze van aanbrengen van het materiaal op de dijk het meest gunstig is. 

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting kustmanagement/kustbescherming
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Reageren op een stage?

Dat kan via stage@noorderzijlvest.nl.

 • Vermeld welke stage je interesse heeft en wat je vraag is.
 • Ook kun je ons een motivatie sturen voor de stage of afstudeeropdracht.

We maken graag kennis met je.

Procedure

Heb je bij ons op een stage gesolliciteerd? We sturen je dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbericht. Sluit jouw reactie of aanvraag aan bij ons aanbod dan nodigen we je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kun je meer over jezelf en je motivatie vertellen. Wij presenteren ons waterschap aan jou en leggen uit wat wij van jou en jij van ons kunt verwachten.

Heb je gevonden wat je zocht?