Ben je student in het MBO, HBO of WO en op zoek naar een leuke en interessante stage in een dynamische omgeving? Dan is ons waterschap een uitstekende plek voor je!

Stage lopen bij Noorderzijlvest

Elk jaar hebben we voor studenten een ruim aanbod aan stages bij Waterschap Noorderzijlvest. Lijkt het je leuk om met meer dan 300 collega's samen te werken aan veilig, schoon en gezond water? En wil je je persoonlijk en professioneel ontwikkelen? Stap dan in onze waterwereld!

Wij bieden jou..

 • Maatschappelijk impact
 • Voldoende ruimte voor je opdrachten
 • Aandacht voor jouw ontwikkeling
 • Persoonlijke begeleiding
 • Stagevergoeding

Stagiair interne communicatie

Stagiair interne communicatie (HBO/WO)

 • Voor de periode 5-6 maanden (start februari/maart)
 • Stagevergoeding: €498,75 bruto per maand
 • Uren per week: In overleg
 • Studie: HBO richting communicatie
 • Standplaats: Groningen

Heb je zin om op onderzoek uit te gaan binnen ons waterschap? Vind je het leuk om in een korte periode de organisatie van binnenuit te leren kennen? Dan hebben wij een uitdagende stageopdracht om je tanden in te zetten! Dit is een mooie, veelomvattende opdracht voor een afstudeerder. Ben je derdejaars, maar bijzonder gemotiveerd voor dit onderzoek en advies, dan kun je natuurlijk ook altijd reageren.

Opdracht

Je opdracht is om Waterschap Noorderzijlvest te adviseren over de voor ons best passende bedoeling, structuur en vorm van onze interne communicatie. Het resultaat van je opdracht is een advies dat over de totale organisatie gaat: van bestuur tot onze mensen buiten in het veld en van team Communicatie tot team Technisch Onderhoud…en alles wat er tussenin zit. Met deze opdracht ga je dwars door de organisatie heen en ga je met veel verschillende collega’s in gesprek.

Bij deze opdracht stellen we de volgende vragen:

 • Wat is de bestaande situatie binnen Noorderzijlvest? Komen theorie en praktijk overeen? Wat loopt goed en wat kan er beter?
 • Wat is de best passende manier om interne communicatie vorm te geven? Welke ideale situatie willen we bereiken?
 • Welke verbeteringen zijn mogelijk? En welke adviezen/voorstellen passen het best bij onze manier van werken?
 • Naast formele communicatievormen is er altijd en overal informele communicatie tussen mensen. Hoe sterk is de invloed van de informele lijn in onze organisatie eigenlijk? 
 • Zijn nieuwe of andere overlegvormen of –structuren wenselijk? Of zijn er juist verbeteringen in bestaande overlegstructuren nodig of mogelijk?
 • Zijn onze interne communicatiemiddelen voldoende effectief?
 • Welke nieuwe ontwikkelingen in dit specifieke vakgebied zijn interessant voor ons?
 • Heb jij een goed idee hoe je dit vraagstuk kunt aanpakken? 
 • Dan komen we graag met je in contact! Stuur een e-mail naar: stage@noorderzijlvest.nl.

Organisatie

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezond water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie. 

Werk mee aan onderhoud van onze watergangen

Wil jij graag een steentje bijdragen aan de uitvoering van werkzaamheden aan onze watergangen? Denk aan voorbereiding en begeleiding van baggerwerkzaamheden en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dan is dit een mooie stage- of afstudeeropdracht voor jou. 

Stageopdracht

 • Doel: werkzaamheden aan onze watergangen in goede banen leiden.
  • Denk hierbij aan aanleg van kademuren, beschoeiing, NVO’s (natuurlijkvriendelijke oever), baggeren etc.
  • Voorbereiding / toezicht / bij projecten in uitvoering. 
  • Uitvoeren civieltechnische controle van voorgestelde constructies (damwand, kademuur etc)
  • Veldinventarisatie van constructies in watergangen incl vastleggen info in Fieldsmap-app en/of ArcGis.

Toelichting

Onder begeleiding van een ervaren projectleider kun je aanschuiven bij werkoverleggen, toezicht houden op werkzaamheden, prijsopgaven en ontwerpen beoordelen. Na een korte cursus kun je schade aan beschoeiingen, damwanden, natuurlijke oevers etc registreren. 
Kortom, een veelzijdige en leerzame stage waarin je veel kunt leren en met veel verschillende mensen en partijen te maken krijgt!

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting kustmanagement/kustbescherming
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Stel bedieningsrichtlijnen op voor een getijdenduiker

Heb jij zin om aan de slag te gaan met het opstellen van bedieningsrichtlijnen voor de getijdenduiker bij de dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl? Dan past deze stage-/afstudeerodpracht bij jou. 

Opdracht

 • Doel: opstellen van bedieningsrichtlijnen voor de getijdenduiker bij hoogwaterverwachting

Toelichting

Bij de dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl zal met behulp van een getijdenduiker een bassin van ca 18 ha met zeewater worden gevuld. Dit gebeurt volgens de getijdenbeweging. Als er hoogwaterverwachtingen zijn kan het bassin niet worden gevuld. Net zoals we de coupures tijdig sluiten in Delfzijl bij hoogwaterverwachting, gaan we dat ook doen met de getijdenduiker. Er is hiervoor een bedieningsprotocol nodig, dat aansluit bij onze Handleiding Hoog Water (die het gehele handelen bij de primaire keringen bij hoogwaterverwachting beschrijft). 

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting kustmanagement/kustbescherming
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Meet de uitstoot van broeikasgassen bij rijping van slib

Wil jij graag aan de slag met de voorbereiding van een experiment waarbij zonnepanelen op een primaire waterkering worden geplaatst? Dan is dit een mooie stage- of afstudeeropdracht voor jou. 

Stageopdracht 

 • Doel: meten uitstoot broeikasgassen bij rijping van slib voor de dijkversterking

Toelichting

Voor fysisch-chemische geïnteresseerden: bij rijping van nat slib tot verwerkbaar bouwmateriaal vindt uitstoot van verschillende broeikasgassen plaats. We willen graag in het lab en in veldopstelling metingen doen om te kunnen bepalen hoeveel uitstoot er is. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen is al een aantal metingen uitgevoerd en is analyseapparatuur gebruikt. Dit willen we voortzetten onder wisselende condities.

Dit bieden we

 • Standplaats: Groningen
 • Stagevergoeding: € 483,- bruto per maand
 • Periode: In overleg
 • Studie: richting fysisch-chemisch/geotechniek
 • Uren per week: In overleg

Over Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Reageren op een stage?

Dat kan via stage@noorderzijlvest.nl.

 • Vermeld welke stage je interesse heeft en wat je vraag is.
 • Ook kun je ons een motivatie sturen voor de stage of afstudeeropdracht.
 • Staat er geen passende opdracht voor je tussen? Stuur ons ook dan een mail en we bekijken de mogelijkheden. 

We maken graag kennis met je!

Procedure

Heb je op een stage gereageerd? We sturen je dan zo snel mogelijk een ontvangstbericht. Sluit jouw reactie of aanvraag aan bij ons aanbod, dan nodigen we je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kun je meer over jezelf en je motivatie vertellen. Wij vertellen over ons waterschap en leggen uit wat wij van jou en jij van ons kunt verwachten.

Dynamische waterwereld

Ben je een denker of juist een doener? Wij maken graag kennis met je. Het waterschap biedt volop mogelijkheden voor studenten en professionals.

Ontdek de organisatie