Watererfgoed

Het Groninger, Friese en Drentse landschap vertellen het verhaal van de mens in het noorden van Nederland. Dit verhaal gaat duizenden jaren terug en heeft mens, dier en landschap gevormd. Deze geschiedenis wordt vertegenwoordigd in ons dagelijks leven.

Een belangrijk onderdeel van dit verhaal, is de strijd tegen het water en de mogelijkheid om land voor wonen en werken te kunnen gebruiken. Het maken van terpen en wierden werden opgevolgd door grote projecten als de dijkaanleg, inpoldering en waterinfrastructuur. Door de tijd heen gebeurde dit steeds meer op een georganiseerde manier. Van samenwerkende terpbewoners tot regie via monniken (met name van het klooster Aduard) rond 1200 tot het oprichten van waterschappen. Al deze inspanning is de historische erfenis waar ons waterschap sinds het jaar 2000 dagelijks mee te maken heeft.

Soorten erfgoed

De meest recente inventarisatie van het watererfgoed stamt uit 2019. We keken hoofdzakelijk naar:

Documenten beleid omgang erfgoed 

Immaterieel erfgoed was geen onderdeel van de inventarisatie. In 2020 is het beleid voor de omgang met ons erfgoed vastgesteld door ons algemeen bestuur.

Wanneer je een van de documenten om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van een van de documenten stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Actuele projecten waarin erfgoed een rol spelen

Waterschap Noorderzijlvest heeft projecten in uitvoering waarin erfgoed en ruimtelijke kwaliteit een rol spelen. 

Heb je een idee waar het erfgoed van Waterschap Noorderzijlvest een rol kan spelen, deel dat met ons!

Archief en onderzoek

We hebben een historisch archief met 220 strekkende meter aan documenten. Allemaal informatie over de geschiedenis van het waterschap en wat het waterschap doet. De oudste documenten stammen uit het jaar 1850. In de historische archieven is veel te vinden zoals:

 • Watervergunningen
 • Gegevens over waterlopen
 • Notulen van bestuursvergaderingen
 • Kaarten van het gebied Noorderzijlvest
 • Tekeningen van bruggen, sluizen en gemalen
 • Foto’s en dia’s van water en werkzaamheden

Onze archiefdozen inzien?

Wil je een kijkje nemen in deze documenten en de archiefdossiers, bezoek dan de Regionaal Historisch Centrum (RHC) Groninger Archieven. Onze historische archieven hebben we hier ondergebracht. De Groninger Archieven zijn gevestigd aan het Cascadeplein 4 in Groningen (op loopafstand van het NS-station). Zij beschikken over ruime openingstijden, een grote studiezaal en moderne scantechnieken.

De semi-statische archieven en voorwerpen staan in ons waterschapshuis. Wil je hier gebruik van maken dan kun je contact met ons opnemen.

Wapen

Elke overheid krijgt van de Hoge Raad van Adel een wapen. Op 15 augustus 1998 kreeg ons waterschap het wapen van de Koningin Beatrix. Het nummer van ons wapen is 96.003594.

Symbool (wapen) van waterschap Noorderzijlvest
 • Het wapen is gebaseerd op de wapens van Winsumer- en Schaphalsterzijlvest en Hunsingo. Aan het wapen zijn toegevoegd twee plompebladeren uit het wapen van de Ommelanden. De plompebladeren staan symbool voor de reinheid van het water.
 • Het onderste deel van het wapen, de lelie, is het symbool van de Heilge Maria. Het klooster van Marienkamp, of Maria in Campis, speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Noord Drenthe. Het zegelbeeld, een op een troon zittende Maria, was niet te combineren met de andere symbolen in het wapen. Daarom koos men voor haar symbool, de lelie.
 • De schildhouders zijn afkomstig uit het wapen van de Winsumer- en Schaphalsterzijlvest en de beide provinciewapens.

Vlag

 • Op 5 april 2000 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest deze waterschapsvlag gepresenteerd.
 • De aanleiding van deze vlag was de fusie met Waterschap Eemszijlvest en het overdragen van de zuiveringstaak van de provincies naar het waterschap.
 • Het ontwerp van de vlag sluit aan bij het wapen. Je ziet vier golven, twee witte en twee groene. Twee golven zijn kleiner. Deze zijn samen even groot als de bovenste of onderste golf. Linksboven zie je een plompeblad met een witte klaver en linksonder een witte lelie.
Waterschapsvlag van Waterschap Noorderzijlvest
Logo van Waterschap Noorderzijlvest

Logo

 • Het logo staat symbool voor Noorderzijlvest. Het logo bestaat uit de tekst Waterschap Noorderzijlvest met daaronder twee vlakken: blauwe vlak staat voor het Reitdiep en het groene vlak voor de zeedijk. Samen vormen ze de stroom van het Reitdiep door de dijk de zee in.
 • Het logo staat voor twee belangrijke taken van ons waterschap: dijken onderhouden en te veel water afvoeren in de zee.

Misschien ook interessant...

Heb je gevonden wat je zocht?