Het algemeen bestuur heeft 23 leden. Zij maken samen het beleid, de regels en afspraken van het waterschap. Zij doen dat namens de groepen inwoners, agrariërs, bedrijven, het bos en de natuur. De groep inwoners zit in verschillende partijen. De andere groepen vormen de categorieën.

Samenstelling van het bestuur

De inwoners

16 leden zitten in het bestuur namens de inwoners van het werkgebied van het waterschap. Jij hebt deze leden gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.

De agrariërs

Vier leden zitten in het bestuur namens de agrariërs van het werkgebied van het waterschap. Zij zijn gekozen door de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

De bedrijven

Twee leden zitten in het bestuur namens de bedrijven van het werkgebied van het waterschap. Zij zijn gekozen door de Kamer van Koophandel.

Het bos en de natuur

Eén lid zit in het bestuur voor het bos en de natuur van het werkgebied van het waterschap. Hij is gekozen door de vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE).

Algemeen bestuursvergaderingen

Het algemeen bestuur kent twee soorten vergaderingen:

  • In de algemeen bestuursvergaderingen neemt het bestuur besluiten. Dit zijn de besluitvormende vergaderingen.
  • In de informatieve algemeen bestuursvergaderingen laat het bestuur zich informeren.

Werk aan Water

Bedrijven

CDA (Christen-Democratisch Appèl)

CU (ChristenUnie)

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

PvdA (Partij van de Arbeid)

Geborgd Natuurterreinen

Heb je gevonden wat je zocht?